Navedene cijene ne sadrže porez na dodanu vrijednost, a koji se obračunava i naplaćuje prilikom izdavanja računa za naknadu korištenja sustava.

Cijene su definirane po jednom registriranom korisniku sustava i naplaćuju se na mjesečnom nivou.

Ugovor o korištenju sustava sklapa se na period od 24 mjeseca.

U slučaju sklapanja ugovora na kraći period, cijene se uvećavaju:

  • period 1-6 mjeseci: +100%
  • period 7-12 mjeseci: +50%
  • period 13-24 mjeseca: +25%

Što je uključeno u cijenu?

KOMPLETNA INFRASTRUKTURA

LICENCE
Pravo korištenja korisničkih licenci za sustave, sukladno ugovorenom paketu usluga, za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa.
VLASTITA DOMENA

Svaki klijent u cijeni paketa dobiva vlastitu domenu unutar aplikacije:
http://klijent.prosperacrm.com

Na korisničkoj domeni nalaze se isključivo i samo podaci odnosnog klijenta, što jamči sigurnost i privatnost podataka.

ODRŽAVANJE SUSTAVA

Kompletno održavanje cijelog sustava, što uključuje poslužiteljsku infrastrukturu i održavanje aplikacije.

MANJE KORISNIČKE PRILAGODBE

U cijenu usluge uključene su manje korisničke prilagodbe koje ne zahtijevaju znatniji angažman naših resursa.

INICIJALNA OBUKA KORISNIKA

Za sve korisnike je osigurana kratka inicijalna obuka za korištenje sustava.

SPREMANJE SIGURNOSNE KOPIJE PODATAKA

Redovito dnevno i mjesečno arhiviranje svih podataka.

PROGRAMSKE NADOGRADNJE

Tijekom cijelog perioda korištenja u cijenu je uključena usluga nadogradnje aplikacije na najnovije verzije sa svim novim poboljšanjima i novitetima.

PODRŠKA KORISNICIMA

EMAIL PODRŠKA

Za sve eventualne probleme, pitanja i pomoć na raspolaganju svim korisnicima stoji email podrška.

TELEFONSKA PODRŠKA

Tijekom radnog vremena naše službe za podršku: ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00 sati na raspolaganju smo za sva pitanja i pomoć putem telefona.

U slučaju hitnih intervencija dostupni smo 24/7 putem mobitela.

ONLINE CHAT PODRŠKA

Tijekom radnog vremena naše službe za podršku: ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00 sati na raspolaganju smo za sva pitanja i pomoć putem online chat sustava za podršku.

Nije Vam baš sve jasno? Nema problema.