ZAŠTO JE KNJIGOVODSTVO BITNO? 

zadrzite_vise_novca_mPoduzetnik ste ili to tek namjeravate postati?
Znate da morate imati knjigovodstvo, jer netko mora obračunati sve te stvari koje morate platiti…

Da, nažalost vrlo često poduzetnici knjigovodstvo smatraju “produženom rukom porezne uprave” ili sl., i smatraju ih samo nužnim zlom.

No, istina je nešto sasvim suprotno!

Realnost je da živimo i poslujemo u okruženju vrlo dinamičnih promjena zakona, propisa, pravila, mogućnosti i niza čimbenika koji direktno utječu na poslovanje. Ažurno pratiti sve te promjene iziskivalo bi puno radno vrijeme poduzetnika samo za tu aktivnost, a isto tako je realnost da se poduzetnici u ova vremena moraju kontinuirano boriti za opstanak i održivost poslovanja i jednostavno nemaju vremena ažurno pratiti sve te bitne čimbenike koji utječu na njihovo poslovanje. U takvim situacijama, VRLO ČESTO zbog neznanja, nedovoljnog poznavanja ili jednostavno fokusiranja na niz drugih činjenica poduzetnici previde ili ne naprave sve što se od njih očekuje i traži, te time mogu dovesti u pitanje čak i cjelokupno poslovanje!
NEMOJTE DOZVOLITI DA SE TO I VAMA DESI!

Nadalje, vrlo je važna činjenica da sve što se u poslovanju poduzetnika dešava – završava u knjigovodstvu i tamo se može pronaći jako puno vrlo korisnih informacija za kvalitetnije poslovno odlučivanje. Ali za to je opet potreban kvalitetan knjigovodstveni servis koji je u stanju i mogućnosti takve informacije poduzetnicima pružiti u jednostavnom i lako razumljivom/primjenjivom obliku i u trenutku kad su poduzetniku potrebne, jer prava informacija u pravom trenutku vrijedi jako puno.

Isto tako je važno znati da knjiženje i obrada poslovnih i financijskih događaja u životu poduzetnika i poslovnog subjekta, se može odraditi na različite načine – koji čak u teoriji pojedinačno gledano mogu biti ispravno odrađeni, ali gledano u cjelovitom obliku i uzimajući u obzir planove i želje poduzetnika, mogu biti sasvim krivo postavljene. Odnosno, kada bi se niz raznih događaja i financijskih tokova na drugačiji, isto tako legalan i ispravan način, posložili – krajnji efekt i “financijska krvna slika” poduzetnika može izgledati sasvim drugačije. Sve ovo navedeno je sa svrhom i razlogom da Vam skrene pozornost na činjenicu kako je izuzetno bitno prilikom odabira knjigovodstvenog servisa uzeti u obzir sve ove čimbenike, a ne samo gledati kako proći “jeftinije”, jer “jeftinije” (znaci navoda su namjerno stavljeni) je vrlo često u konačnici puno skuplje, da ne govorimo o mogućim propuštenim poslovima ili prihodima koje poduzetnik može ostvariti ukoliko na sustavan i inteligentan način upravlja svim informacijama o svojem poslovanju jer:

UPRAVLJATI ZNAČI DONOSITI ODLUKE. ODLUKE DONOSIMO NA TEMELJU INFORMACIJA KOJIMA RASPOLAŽEMO. A MI VAM DONOSIMO SVE POTREBNE INFORMACIJE NA JEDNOSTAVAN NAČIN U PRAVOM TRENUTKU.

DOGOVORITE ODMAH BESPLATNO SAVJETOVANJE

KOJE USLUGE NUDIMO?

KNJIGOVODSTVENO RAČUNOVODSTVENE USLUGE


 • ustroj i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga
 • ustroj i vođenje evidencija: nematerijalnih i materijalnih ulaganja, sitnog inventara
 • ostale računovodstvene usluge :
  • izrada prijedloga kontnog plana
  • kontiranje svih računovodstvenih dokumenata
  • izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje
  • obavljanje svih knjiženja
  • obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima.
  • obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u rokovima utvrđenim zakonom.
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja – bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje.
  • sastavljanje statističkih izvještaja (kvartalno i godišnje)
  • sastavljanje mjesečnog izvještaja o rezultatima poslovanja prema zajednički dogovorenoj metodologiji.

  OBRAČUN PLAĆA


  • obračun plaća
  • obračun dnevnica i ostalih materijalnih primanja radnika prema nalozima Korisnika,
  • obračun posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za službena putovanja u inozemstvo
  • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student servisa, prema nalozima Korisnika

  USLUGE VOĐENJA POREZNIH EVIDENCIJA I POREZNIH PRIJAVA TE POREZNOG SAVJETOVANJA


  • voditi evidencije i obračun poreza na dodanu vrijednost, i to:
   • voditi knjige IRA (knjiga izlaznih računa ) i URA (knjiga ulaznih računa)
   • izraditi obračun PDV-a po knjigama IRA i URA
   • popuniti potrebne obrasce za obračun i uplatu odnosno povrat PDV-a
   • dostaviti Korisniku obrasce vezane uz uplatu odnosno povrat PDV-a
   • priprema i izrada godišnje prijave PDV-a
   • priprema i izrada godišnje prijave poreza na dobitak
   • usluge poreznog savjetovanja o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost te posebne poreze.
   • sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom Korisnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje Izvršitelj pruža Korisniku temeljem ovog ugovora.

  OSTALE USLUGE


  • izrada svih potrebnih izvještaja za potrebe poslovnih banaka Korisnika
  • dostava obrazaca nadležnim institucijama putem interneta (Porezna uprava, FINA)

  USLUGE PRIJAVE I ODJAVE DJELATNIKA


  • Prijava i odjava radnika elektronskim putem kod nadležnih institucija (HZMO i HZZO)
  • Izrada standardnih ugovora o radu
  • Izrada standardnih otkaza ugovora o radu
  • Osnovno savjetovanje iz područja radnog prava

  DOGOVORITE ODMAH BESPLATNO SAVJETOVANJE

Koje su naše prednosti?

Interaktivna podrška

Kontinuirano aktivno pratimo Vaše poslovanje pružamo važne i vrijedne informacije bez da nas to pitate. Sve svoje podatke i dokumentaciju možete dohvatiti online direktno sami.

Ono što je najvažnije: sve bitne činjenice i informacije ćemo Vam mi sami dostaviti i reći, bez da nas to tražite, čime znatno umanjujete niz potencijalnih problema i neplaniranih troškova.

p

Profesionalno savjetovanje

Na raspolaganju smo u bilo kojem trenutku za sva pitanja u vezi financija, poreza, upravljanja poslovanjem i svega što se tiče Vašeg poslovanja. Jer znamo da je za pravu odluku najvažnije imati pravu informaciju u pravom trenutku, i zato smo mi tu da Vam se takvu pružimo.

Najmodernija tehnologija

U svojem poslovanju koristimo najnovija tehnološka rješenja u obradi informacija i upravljanju dokumenata, što Vam jamči dostupnost svih informacija u bilo kojem trenutku s bilo kojeg mjesta.

Omogućavamo Vam da radite na istom sustavu kao i mi, tako da svim informacijama raspolažete u realnom vremenu.

Besplatno korištenje programa

Svim klijentima nudimo mogućnost besplatnog korištenja softvera u kojem možete:

 • izrađivati ponude i račune
 • pregledavati stanje poslovanja
 • generirati IOS, opomene i sl.
 • voditi blagajnu
 • izraditi putne naloge

I sve to je odmah kod nas na obradi!

Besplatno korištenje CRM sustava u trajanju 3 mjeseca

Svim našim korisnicima nudimo mogućnost besplatnog korištenja CRM sustava u trajanju 3 mjeseca.

Upravljajte odnosima s klijentima na profesionalan način i pohranite sve bitne informacije na jednom mjestu.

Besplatno savjetovanje