Najam internet stranica

Novi i drugačiji pristup postavljanju internet prezentacije Vašeg poslovanja.
Zašto najam?Koliko to košta?

Zašto je najam internet stranica vrlo logično i isplativo rješenje?

Bez inicijalnih troškova

Nemate nikakvih inicijalnih ulaganja za infrastrukturu, dizajn, razvoj ili smještaj internet stranica. Svi troškovi uključeni su u mjesečnu naknadu za najam.

Održavanje uključeno

Kompletno održavanje internet stranica i usklađivanje s najnovijim tehnologijama je uključeno u cijenu. Ovisno o odabranom paketu moguće je i uređivanje samog sadržaja.

Optimizirano za pretraživače

Kompletna tzv. SEO ili optimizacija stranica za bolje prikazivanje u rezultatima pretraživanja (Google i sl.) je uključeno u mjesečnu naknadu za najam stranica.

Smještaj stranica besplatan

Za sve korisnike najma internet stranica osigurali smo besplatan smještaj njihovih internet stranica na našim poslužiteljima za vrijeme trajanja najma.

SVE NAVEDENE CIJENE NE UKLJUČUJU PDV KOJI SE OBRAČUNAVA PRILIKOM FAKTURIRANJA.

DODATNE NAPOMENE


* trošak registracije domene nije uključen u cijenu i naplaćuje se prema stvarnim troškovima, odnosno sukladno cijeni tražene domene koju se uspije ispregovarati kod registrara (za obične .com domene to je cca 60-100 kn/godišnje)

** pozicioniranje u tražilicama (Google i sl.) ovisi o nizu raznih čimbenika i ne možemo jamčiti da će prijavom i SEO optimizacijom stranica biti prikazana na vodećoj poziciji u rezultatima pretraživanja

OBRAČUN NAKNADE


Navedene cijene odnose se na pakete kako je opisano uz minimalno ugovorno trajanje najma od 24 mjeseca.

Za kraće ugovorno trajanje najma mjesečni iznos naknade se uvećava za:

  • za trajanje manje od 6 mjeseci: + 100%
  • za trajanje 6-12 mjeseci: +50%
  • za trajanje 13-23 mjeseca: +25%

Iznos mjesečne naknade obračunava se na početku mjeseca za odnosni mjesec i fakturira se prvog u mjesecu uz odgodu plaćanja do 10 dana.

NARUČITE SVOJE NOVE WEB STRANICE ODMAH

Popunite ovaj formular i objavite pokrenite svoju stranicu za 24 sata!

 


 

U slučaju trajanja najma manjeg od 24 mjeseca mjesečna naknada se uvećava sukladno uvjetima navedenim u načinu obračuna cijene.


Iznos mjesečne naknade: kn+PDV