Kako da više novca od prihoda ostane u Vašem džepu?

Mukotrpno radim cijele godine, puno sam prihodovao, a sad kad sve zbrojim skoroništa mi ne ostaje…
Da sam stavio na stranu jednu kunu svaki puta kad sam čuo ovako nešto, sada bih imao već zavidno punu kasicu prasicu za tradicionalni Božićni shopping… Nažalost gore navedeno je još uvijek vrlo čest slučaj kod velikog broja malih, ali i srednjih, pa čak i kod nekih velikih poduzetnika s našeg područja. Ali što je uzrok tome? Da li to mora biti tako?  Odgovor na ovo pitanje je: NE, ne mora to uvijek biti tako! Hajde krenimo od onog što je najbitnije – ŠTO JE UZROK TOME? To je najvažnije pitanje koje si svaki poduzetnik koji se sreće s tim mora postaviti cashnow, ali ne samo takvi poduzetnici, već i mnogi oni koji misle da nemaju taj problem, kažu u SimpleBackOffice. Jer čak i oni poduzetnici koji smatraju da posluju dobro i da nemaju ovaj problem, ne znači da ga nemaju. Kako to? – pitat će se neki. Odgovor je ustvari vrlo jednostavan: još uvijek im je profit dostatan da “pokrpa” nepotrebne rashode, pa se u takvim slučajevima mnogi smjeste u zonu zadovoljstva svojim rezultatima bez da su si možda postavili pitanje: “Da li sam mogao ostvariti još bolji profit?” Da, ovo je također bitno pitanje koje si mnogi zaborave postaviti. A bitno je iz razloga što se nalazimo u vrlo turbulentnom razdoblju koje nikome ne dopušta potpuno opuštanje, jer budućnost je prilično neizvjesna i svaki razumni poduzetnik uvijek u svojim planovima predviđa skoro najgori scenarij. A za takve scenarije je potrebna zaliha u vidu rezerviranih sredstava, ili kako to u narodu popularno zovu “fond za crne dane”. “Fond za crne dane” bi mnogi poduzetnici mogli puniti iz dodatnog profita ostvarenog kvalitetnijim upravljanjem svojih financija, boljim planiranjem i upravljanjem, odnosno kontrolom troškova, optimizacijom poslovanja kroz razne vidove: od procesnih – implementacijom sustava za upravljanje procesima do tehnoloških – integracijom najnovijih tehnoloških dostignuća u svoje poslovanje. Kako? Opet pitanje. Pitanje koje se podsvjesno javlja čitanjem navedenog kod glavnine malih i srednjih poduzetnika. I automatski se često javlja blokada jer zalazimo u njima nepoznata područja, a to je normalna refleksna reakcija ljudi u odnosu na nepoznato – blokiranje. Ali zato ljudi posjeduju jednu osobinu koja nas znatno diferencira od ostatka življa na Zemlji: INTELIGENCIJA. Nije sramota priznati prvo sebi, a zatim i ostalima da nešto ne znate. To je normalno. I prvi i najvažniji korak ka pronalasku rješenja! Jer inteligencija upravo to i jest: sposobnost učenja ili poimanja stvari ili snalaženja u novim ili teškim situacijama. Inteligentan poduzetnik će, odnosno trebao bi ovoj situaciji pristupiti na način: OK, ovo ima smisla, ali to nije moje područje specijalnosti – ja sam dobar u onome što radim ali ovo jednostavno ne poznajem dovoljno dobro, za ovo se moram ipak obratiti nekome kome je upravo to specijalnost.  I tu sad dolazimo do dijela koji je suština ovog članka:
Kako postići da se iz postojećeg poslovanja i prihoda ostvari veći profit?
U prethodnom dijelu teksta pokušao sam opisati načelno uzrok zašto znatan dio malih i srednjih poduzetnika usprkos dostatnim prihodima ne uspijevaju ostvariti zadovoljavajući profit, odnosno što je općeniti uzrok ovakvom stanju. A u nastavku ću objasniti kako to promijeniti, odnosno kako Vam mi u tvrtki Prospera Mundi možemo u tome konkretno znatno pomoći. Dakle, definiranjem uzroka i prihvaćanjem činjenice da poduzetnik ne može znati sve u svakom trenutku napravili smo već puno u procesu promjene opisanog stanja. Jer ako znamo što ne valja i znamo gdje ćemo potražiti rješenje – u većini slučajeva ste praktički riješili ovu “zagonetku”.
Poduzetnici često računovođe smatraju “produženom rukom porezne uprave”.Potpuno krivo!
Većina poduzetnika koji su se sreli sa situacijom koju obrađujemo u ovom članku radi prvu glavnu grešku: zanemaruju kvalitetno vođenje poslovnih knjiga, odnosno potpuno neopravdano obezvređuju računovođe jer ih ponekad smatraju “produženom rukom porezne uprave” što je potpuno krivo. No, ne treba odmah svu krivnju svaliti na poduzetnike, jer dio krivnje za ovakav odnos prema njima snose i sami “računovođe”. Znaci navoda nisu slučajno postavljeni, jer mnogi ljudi miješaju pojmove knjigovodstva i računovodstva. Pravi kvalitetan računovođa mora biti desna ruka poduzetniku, jer on ima sve informacije o poslovanju u svojim rukama i na raspolaganju, ako zna tim informacijama upravljati i koristiti ih. A upravo u “tom grmu leži zec”. Naime, mnogi poduzetnici imaju vanjske knjigovodstvene servise koji rade upravo to što i piše: vode poslovne knjige i “štancaju” zakonom propisane izvještaje. Ali, da li je to dovoljno? Ne, nije! Računovodstvo i knjigovodstvo su dva različita, ali usko vezana pojma i vrlo je bitno da se oba ova procesa u praćenju poslovanja odvijaju sinkronizirano, jer kvalitetan računovođa koristi informacije iz poslovnih knjiga koje su tamo pohranjene tijekom knjigovodstvene obrade istih. Ali računovodstvo je nažalost, kao vrlo važna komponenta kvalitetnog upravljanja poslovanjem, često zanemareno i prepušteno nedovoljno stručnim i iskusnim osobama koje ne znaju i iz tog razloga ne mogu u cijelosti iskoristiti sve informacije koje se nalaze u poslovnim knjigama. A poduzetnici uglavnom nisu dovoljno upućeni u pravilnu interpretaciju tih podataka, odnosno ne znaju na pravi način“pročitati” što im one govore.
Sve što trebate znati o svom poslovanju možete pronaći u svojim poslovnim knjigama.
A to je veliki problem kod znatnog broja malih i srednjih poduzetnika, a da oni nisu toga niti svjesni. Zašto? Zato što pravilno, redovito, uredno i sustavno vođene poslovnih knjiga čini glavni izvor informacija o poslovanju jer sve što se tijekom poslovanja događa ostaje dokumentirano u poslovnim knjigama. Dakle, sve što trebate znati o svom poslovanju, ako znate to pročitati, možete pronaći u svojim poslovnim knjigama.
Informacije su ključni element učinkovitog poslovnog upravljanja.
Osim pravilnog vođenja poslovnih knjiga, od velike važnosti za kvalitetno i učinkovito upravljanje poslovanjem je kvalitetno upravljanje protokom i razmjenom informacija, poslovnim procesima i dokumentima. U današnje vrijeme modernih tehnologija, uređaja, medija i sveg ostalog što nas okružuje na svakom koraku potpuno je besmisleno ne iskoristiti sve ove resurse kao alate i medije za ostvarivanje ove toliko važe komponente upravljanja poslovanjem. Jersve što nas okružuje, što radimo, s čime se susrećemo – sve su to informacije. Običan telefonski poziv, lokacija klijenta, trenutni status proizvodnje, nedostajući dokument, prekoračen rok plaćanja… SVE to čini poslovne informacije koje SVAKI poduzetnik TREBA. Bez iznimke. Zašto je to tako? Zašto ovakav pristup moraju imati svi poduzetnici, bez obzira na veličinu? Odgovor je krajnje jednostavan i leži u pojašnjenju pojma upravljanja.
Upravljanje je donošenje odluka. Odluke donosimo temeljem informacija.
Upravljanje je donošenje odluka. Da, to je toliko jednostavno. Da, ne samo poslovanjem, već cijelim svojim životom mi upravljamo svakodnevnim i stalnim donošenjem ili nedonošenjem odluka, jer i nedonošenje odluke je odluka. Navedimo nekoliko primjera svakodnevnih odluka: sad ću se ustati i otići na posao, ili  nazvat ću klijenta upravo sad, ili pak: neću prihvatiti ovu ponudu jer mi to sad ne odgovara. Ali temeljem čega mi donosimo ove odluke? Odgovor i na ovo pitanje je krajnje jednostavan: temeljem informacija. Da, sve odluke koje donosimo, to činimo temeljem informacija kojima raspolažemo u trenutku donošenja odluke. Što to znači? To znači upravo ono što pokušavam tijekom cijelog ovog članka istaknuti: informacije su ključni element uspješnog upravljanja poslovanjem. Logičkim povezivanjem sveg izrečenog dolazimo do zaključka da: kvalitetna, razumljiva, pravovremena i točna informacijadirektno utječe na kvalitetu odluke, a samim time dakle i na učinkovitost ikvalitetu upravljanja poslovanjem. Ako malo bolje promislite o ovome i proanalizirate samo par svojih zadnjih odluka, uvidjet ćete da je ova vrlo jednostavna relacija istinita i potpuno utemeljena. Kao zaključak se nameće činjenica da svaki poduzetnik, bez obzira na veličinu njegovog poslovanja, mora dobro voditi brigu o informacijama o svom poslovanju, jer upravo te informacije su njegov najbolji alat i najjači argument za kvalitetno i učinkovito poslovno odlučivanje kao jedine metode uspješnog i održivog upravljanja poslovanjem. OK, definirali smo dakle što je to potrebno za učinkovito upravljanje poslovanjem, a to je pak alat kojim ćete ostvariti cilj koji sam naveo u naslovu ovog članka: kako da Vam ostane više novca u Vašem džepu od ostvarenih prihoda. Da, moguće je. Ali kako to ostvariti u praksi, jer sve ovo u teoriji zvuči prilično dobro, zar ne? 🙂 Stvar je načelno vrlo jednostavna: morate kvalitetnije upravljati informacijama, morate znati kako do njih doći, kako ih “čitati”, kako ihinterpretirati, te kako ih u konačnici upotrijebiti kao alat za ostvarivanje postavljenog cilja iz naslova. Ove ciljeve moguće je ostvariti kroz:
 • kvalitetno, sustavno i ažurno knjigovodstvo
 • stručno, proaktivno i sustavno računovodstvo
 • primjenu modernih tehnologija u prikupljanju, obradi i upravljanju informacija
 • primjenu sustava za upravljanje dokumentima i procesima
 • učinkovito i sustavno upravljanje odnosima s klijentima
 • potpunu kontrolu nad troškovima i resursima korištenim za obavljanje poslovanja
 • fokusiranje na “core-business” i održivi razvoj i rast poslovanja
Sve ovo i dalje zvuči dobro u teoriji, ali kako to provesti u praksi? A istovremeno će neki reći: ma, meni to ne treba… mogu ja sam sve to  – to je za one velike.A takav stav je potpuno kriv. Jer činjenica je da je upravo malim i srednjim poduzetnicima potrebna promjena u načinu razmišljanja i implementacija ovakvog načina upravljanja poslovanjem, jer jedino na taj način mogu biti konkurentni na današnjem vrlo dinamičnom i okrutnom tržištu, te održati svoje poslovanje živim i profitabilnim. Ali to je jako komplicirano i ja nemam resurse niti znanja za sve to bit će moguće slijedeća reakcija. No, i za to postoji jednostavno rješenje: prepustite to stručnjacima kojima je to glavni posao, a Vi se posvetite u cijelosti svom poslu. Jer najgora stvar je kad se poduzetnik krene baviti stvarima koje nisu predmet njegovog poslovanja i kad radi toga znatan dio vremena utroši nepotrebno na stvari koje bi netko stručan i iskusan na tom području riješio odmah ili vrlo brzo, dok se taj poduzetnik onda može u cijelosti ciljano posvetiti svom poslovanju uz potporu ovakvog dodatnog servisa. Ovdje smo došli do dijela kako Vam mi u tvrtki Prospera Mundi možemo u tome konkretno pomoći kroz niz usluga iz domene potpore učinkovitom i održivom upravljanju poslovanjem za male i srednje poduzetnike koje pružamo, a posebno na području:
 • financija i poreza (knjigovodstvo, računovodstvo, financijsko i porezno savjetovanje);
 • business intelligence, odnosno analitičkog pristupa i sustava za prikaz svih poslovnih informacija na jednostavan i brz način u svakom trenutku i na svakom mjestu;
 • upravljanja dokumentima i procesima pomoću vlastito razvijenog DMS  sustava;
 • upravljanja odnosima s klijentima pomoću vlastito razvijenog visoko prilagodljivog CRM sustava;
 • optimizacije poslovnih procesa;
 • optimizacije IT infrastrukture;
 • poslovni najam IT opreme;
 • niza drugih usluga iz područja upravljanja poslovanjem potpuno prilagođenih specifičnostima i potrebama svakog pojedinačnog klijenta.
Sve ovo ostvarivo je NA JEDNOM MJESTU, uz JEDINSTVENI KONTAKTza sva pitanja iz domene upravljanja poslovanjem. Više informacija o našim uslugama možete pročitati na našim internet stranicamawww.prosperamundi.com Ukoliko ste zainteresirani za našu cjelovitu uslugu ili pak samo neke od spomenutih usluga, dajemo Vam jedinstvenu mogućnost jednosatnogBESPLATNOG SAVJETOVANJA iz područja prema Vašem izboru, za koje svoj termin možete rezervirati ODMAH klikom na OVAJ LINK.
Nema nikakvog razloga da već danas ne donesete kvalitetnu odluku i obratite nam se, te zadržite više novca u svom džepu.

Inteligencija i poslovna inteligencija

Da li su ova dva pojma povezana osim u sličnosti izričaja? Naravno! Ali kako? Pa započnimo s definicijom za oba pojma:
Definicija inteligencije : sposobnost učenja ili poimanja stvari ili snalaženja u novim ili teškim situacijama.
Definicija za Business Intelligence : business intelligence koristi alate i aplikacije za analize podataka kako bi poslovni korisnici mogli donositi odluke temeljene na više informacija.
OK, definirali smo oba pojma, ali još uvijek nedostaje na neki način poveznica između njih. Ili možda ne? Za mene ne nedostaje, čak suprotno – više je nego očita, a u to sam se uvjerio u nizu situacija tijekom poslovanja. No, idemo demistificirati ovo pojašnjenjem direktne poveznice između inteligencije i business intelligence-a pitajući se:

Što je to ustvari poslovno upravljanje?

Slijedeća definicija se nameće kao odgovor na ovo pitanje:
Definicija poslovnog upravljanja: poslovno upravljanje nije ništa drugo doli jednostavno donošenje odluka. Odluke sualat za poslovno upravljanje, prenosi azbigmedia.com.
OK, riješili smo i ovo, a to nas dovodi malo bliže povezivanju inteligencije i business intelligence-a u procesima poslovnog upravljanja. Kako? Dakle, ljudi donose odluke temeljem informacija kojima raspolažu u trenutku donošenja odluke. To je jednostavno tako. E to nas dovodi upravo do teme ovog članka: učinkovito poslovno upravljanjezahtijeva učinkovit proces donošenja odluka, a za kvalitetne odluke čovjek treba kvalitetne informacije.
Voila! Sada samo spojimo sve točkice i dolazimo do zaključka – inteligentan poslovni čovjek bi trebao koristiti business intelligencealate kao izvor kvalitetnih informacija za učinkovito donošenje odluka koje je glavni preduvjet uspješnog poslovnog upravljanja.
Djelujući kao poslovni konzultant koristim ovaj pristup već neko vrijeme i mogu reći da je donio pozitivne rezultate velikom broju mojih klijenata. A da bih bio u mogućnosti ovakvu novu perspektivu predočiti svojim klijentima, trebao sam visoko učinkovit Business Intelligence alat slijedećih karakteristika:
 • da je pristupačan cijenom
 • jednostavan za korištenje
 • jednostavan za pristupit
 • jednostavan za prilagodit
 • jednostavan za integraciju u postojeće sustave
 • da može koristiti višestruke izvore podataka
 • da ima vrhunsku podršku
I pronašao sam sve to, čak i puno više u partnerstvu s Yellowfin Business Intelligence sustavom koji mi omogućava znatno učinkovitije upravljanje svojim poslovanjem, ali istovremeno i pružanje visoko kvalitetnih usluga mojim klijentima korištenjem ove platforme.
Business Intelligence  će Vam pomoći da pretvorite svoju prošlost u bolju i uspješniju budućnost! Budite inteligenti i KORISTITE JE!
Svim zainteresiranima nudim JEDNOSATNO BESPLATNO SAVJETOVANJE za koje možete brzo i jednostavno rezervirati svoj termin na našim internet stranicama.  

Kraj godine – pravi trenutak za konsolidaciju poslovne dokumentacije

Zašto je bitno pravovremeno “posložiti” financijsku i poslovnu dokumentaciju tvrtke ili obrta?

Bliži se kraj godine i vrlo vjerojatno otprilike znate kakav će Vam biti poslovni rezultat poslovanja. No – to još nije kraj priče. Stvari se uvijek mogu još malo poboljšati, ali i pokvariti ukoliko se ne odrade na pravi način.
Nemam novaca na računu site, a poslujem s dobiti?
Osim protoka novca, tzv. cash-flowa, koji je većini poduzetnika dosta bitan i predmet fokusa, postoji i druga strana kovanice: rezultat poslovanja u poslovnim knjigama – završni godišnji račun, bilanca, račun dobiti i gubitka… Sve ono što Vas traže u banci, leasing kući, kod sklapanja većih poslovnih ugovora, itd. Pravilnim postavljanjem svih “stvari na svoje mjesto”, a koje je u skladu s poslovnim planovima i vizijama poduzetnika može se sve to postaviti na način da stanje u poslovnim knjigama bude stvarna refleksija toka poslovanja, planova i vizija poduzetnika. A ako se sve radi tzv. generički, tada ta slika može izgledati sasvim drugačije. Naime, većina knjigovođa poslovne događaje obrađuje šablonski, prema svom slobodnom nahođenju ili na način da njima bude najlakše i da budu najsigurniji. Da su odradili svoj posao kako treba. Ali da li su ga odradili kako treba? Za niz tih poslovnih događaja i transakcija moguće je istu obradu napraviti i na neke druge – naravno potpuno legalne i održive, načine – načine koji su u skladu s planovima poduzetnika, stvarnim intencijama tih pojedinih događaja i transakcija, a koji u konačnici mogu imati sasvim drugačiji efekt na ukupnu sliku poslovanja poduzetnika. Za ovakav pristup potrebna je vrlo uska suradnja između poduzetnika i njegovog knjigovođe, jer zajedničkim planiranjem, suradnjom i pravim savjetima iz domene financija, poreza i upravljanja poslovanjem proces donošenja odluka od strane poduzetnika može biti znatno uspješniji i donijeti bitno bolje poslovne rezultate. Mi u Prosperi Mundi imamo bogata iskustva, znanja iz raznih domena poslovanja i koristimo najmoderniju tehnologiju u području upravljanja i praćenja poslovanja, što nam omogućava da u cijelosti budemo potpuna i pravovremena podrška poduzetnicima u njihovim procesima upravljanja poslovanjem. Više informacija o našem načinu rada možete pronaći na našoj YouTube prezentaciji. Saznajte više o ovoj temi na potpuno BESPLATNOM jednosatnom savjetovanju rezervaciju kojeg možete napraviti OVDJE.

Nemojte dopustiti da drugi utječu na Vaše rezultate!

OPREZ – lažni inspektori na terenu!

Upozoravamo obveznike u cijeloj Republici Hrvatskoj da je na području PU Dalmacija zabilježeno lažno predstavljanje inspektora.

Naime, dvije osobe, žena i muškarac, ušle su u poslovni prostor jednog od poreznih obveznika, predstavile se kao porezni inspektori te uz predočenje znački zatražile uvid u stanje blagajne read more. Obavijest o obavljanju poreznog nadzora obvezniku nisu uručili, što se jasno vidi na snimku koji je postavljen na našem YouTube kanalu.

Skrećemo Vam pozornost da porezni nadzor započinje:

 • predstavljanjem inspektora službenom značkom/iskaznicom i
 • uručenjem poreznom obvezniku potpisane i ovjerene obavijesti o poreznom nadzoru, a završava
 • zapisnikom o obavljenom nadzoru koji se obavezno uručuje poreznom obvezniku

Ukoliko se slična situacija ponovi u bilo kojem područnom uredu Porezne uprave, molimo obveznike da nas obavijeste putem besplatnog broja telefona 0800 – 1001 ili putem adrese elektroničke pošte: informiranje@porezna-uprava.hr.

Izvor:www.mfin.hr

Kreće pojačani nadzor porezne uprave

Siva ekonomija predstavlja velik problem, ne samo Hrvatskoj, već i ostalim zemalja Europske unije, prenosi portal consciouslifenews.com. O uspješnosti suzbijanja iste uvelike ovise prihodi Državnog proračuna, odnosno osiguravanje sredstava za kvalitetniji život svih građana Republike Hrvatske. Svaki građanin pri svakoj kupnji odvoji dio svog novca, da bi svi zajedno imali kvalitetniju i sigurniju budućnost. Kako bi imali još bolje i veće vrtiće, škole, bolnice ili neke druge društvu korisne ustanove.
Dok velika većina građana i obveznika svakog dana pošteno odvaja dio svog novca za bolje zajedničko „sutra“, manji dio njih i dalje ne poštuje zakone. Riječ je o pojedinim obveznicima fiskalizacije, koji neizdavanjem računa i drugim prekršajima u proračun uplaćuju samo mali dio građanskog novca. Dakle svjesno izbjegavaju plaćanje poreza a novac zadržavaju za sebe!

Upravo zato Ministarstvo financija – Porezna uprava kreće u nadzore obveznika fiskalizacije još većim intenzitetom, s povećanim brojem službenika. Posebno na Jadranu, ali i u unutrašnjosti zemlje. Nadzori će se obavljati tijekom cijele ljetne sezone, u sve dane (uključujući i vikende) u vremenu od 0 do 24 sata. Obzirom da je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio na snagu 1. siječnja.2013. godine, vrijeme prilagodbe odavno je prošlo, stoga će inspektori kažnjavati gotovo svaku nepravilnost. Obveznici kod kojih se utvrde nepravilnosti mogu biti kažnjeni izricanjem privremene zabrane rada i prekršaju razmjernom novčanom kaznom. Sustav nadzora Porezne uprave gotovo se svakog dana nadograđuje. Pruža sve dublji uvid u način poslovanja i navike obveznika, što ovlaštenim inspektorima omogućava sve učinkovitije i preciznije provođenje nadzora.

U nastojanju da o sivoj ekonomiji i načinima prijevara informira što veći broj građana, Ministarstvo financija – Porezna uprava će na svojim internetskim stranicama objavljivati primjere najvećih nepravilnosti, načine kršenja propisa te kazne koje će biti izrečene. Posebno se zahvaljujemo građanima koji su iskazali veliku potporu pridruživši se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u suzbijanju sive ekonomije, odnosno u stvaranju konkurentnije i poštenije Republike Hrvatske.

Ovim putem građane pozivamo da i dalje aktivno sudjeluju u suzbijanju utaje poreza, odnosno da nastave prijavljivati nepravilnosti putem besplatnog telefona 0800-1001, web servisa „Pišite nam“ ili dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.
Ispravnost računa mogu provjeravati na posebnom web servisu.

Građani, tražite račun, provjerite ga i prijavite nepravilnosti. Novac namijenjen proračunu je i Vaš novac!

Bez računa, se ne računa.

Izvor: www.mfin.hr, originalnu objavu možete pogledati OVDJE.